Sjoan. Doe höbs ein käör gemaaktj om ein verhaol te gaon laeze oet ooze verhaolebundel. De bundel is precies op de gooj pagina aopegeslage, dus begin met mit laeze! Väöl plezeer!
 
 
 
Column: Samen!
Door: Roy Meuwissen
..................................................................................................
 

Sinds drie daag officiel een vereniging. Sinds drie jaor een Zaate Hermenie. Mer al vl langer eene hile hechte groep vrunj waose altied van opaan kins. Veur de boetestaonders gewun ein van de vele Zaate Hermenieje, vr oszelf vl mi. En den kal ich neet ns euver het muzikale gedeilte. Soms gebeure der dnger die zoget pienlijk duudelijk maken. Mer den pas kmtj het echte Repke Tepke geveul nao baove: "Probeer s mer kepot te kriege!" Samen staon ver sterk. En waat der auch gebeurd, positief of negatief, weer zeen neet kapot te kriege.

Ein veur ein hbbe ver dnger mitgemaak diese neemes guns, mer ein veur ein zeen ver geholpe door het collectief. En det is de basis. Het begintj biej het feit det ver der veur elkaar zeen. Laot det veur eederein het begin van (veural) een moeilijke periode zeen. Het feit det ver mekaar hbbe, det ver elkaar biej de handj pakken es ver het moeilijk hbbe en det ver mekaar eene trap onger de vot gaeve es det nudig is. Om ooze prins mer te citeren: "We motte dit vol zeen te houje zo, want auch al geit het waal ens minder, op bepaalde momente wits se waas se aan deze groep hubs: die zeen der altiet veur dich, thanks friends."

Eederein zal het dao mit ns zeen. Want eederein kmtj vreug of later minimaal eine kir op det puntj terech. Het moment detse het ech neet mi wets, denk den aan die wrd terk. Laot det het zetje zeen waatse nudig hbs. Het opstepke euver den drempel. Sommige hbbe het al mitgemaak, sommige zullen het nog ns mitmake em angere hbbe gein idee wao ich het euver hb. Mer het is zo! Ver weite allemaol wie het veult om op een moment wao opse det neet wils allein te zeen. En det maak het biejzunjer. Ver weite allemaol wie det veultj. Mer gelukkig weite ver auch wie ver deroet zeen gekommesamen! En det is wao het om geit: Samen! Samen waere ver 's aoves de kefee oetgezatj, en samen staon ver de waek derop weer baove op de taofels te trte. Samen behaole ver prieze, en samen gaon ver de mist in.

"In voor- en tegenspoed," det had mit hoofletters in ooze hoesregels kinne staon, want det is de basis, dao geit het om. Det maak s sterk, det maak s kwetsbaar, det maak s ein, det maak s Repke Tepke!

Bartsterkte, hil vl sterkte!

Waor geteikend,

Awd-Prins Roy Meuwissen

 
 
Repke Tepke 2009 (Bart Golsteijn - thambar@xs4all.nl)