jaor van oetgaaf: 2004

leukheidsfactor:  
 
Eine lullige zaoterdigmörge
 
Het is zaoterdigmörge 10:57 oer. Laurie is net wakker en löptj strompelendj de trap aaf op zeuk nao eine fijne käökestool. Ongerwaeges paktj het de gazet oet de breevebös aangezeen pap en mam vreug opmooste om nao Eindhoven te gaon winkele. De gazet woor toen nog neet in de bös geduutj.
Biej het nao de käöke loupe kiktj het vlot effekes nao boete woobiej ein fel zonnestraol precies in haer gezicht sjitterdj; het is lekker waer vandaag.

In de käöke aangekomme zit de koffie al in de thermoskan en hoof dae mer zoa ingesjödj te waere waat weer 5 menuut bespaardj. Nao vlot effekes de televisie aan te höbbe gezatj kentj het den eindelik gaon zitte aan de käöketaofel. De televisie stuitj op RTL4 wo net de Mega-Blubber Power Race aan de gang is. 'Dao zoew ich noe noats aan mitdoon' zaet het in zichzelf.

De gazet ligtj väör haer op taofel en het liektj waal of dao ein bepaaldje wörmte vanaaf kömtj. Net wiej ein werm tas sjokomel in de wentjer...(ofzoaget)...
Laurie kentj der verleiding neet weerstaon en vaodj de gazet oet. Mm, niks biejzunjers gebaord. Plots veltj het laepelke van de tas koffie op de grondj wobiej Laurie de tas lawwe koffie (deze zoot al lang in de thermoskan) omgoadj de koffie wiej ein waterval van de taofel aaf struimtj. De gazet is zeikes naat en neet mië te laeze....

Onhenjiggerwies dröppeltj get koffie vanaaf de taofel biej Laurie op het topje det mam net oet haw gewasse. Sjit, waat ein vies plek... Wiej eine haas dweiltj het de geknoadje koffie op mit eine sjottelsplak dae waat nog geine maeter van de taofel loog. Einmaol opgeruimdj ein sprintje nao baove om het truitje in ein söpke mit Biotex te ligge..den mer ein anger truitje aan. Zachjes loupendj nao zien kamer trektj het de kleierkast aope en pakt zich get nuuts om aan te doon, wo plots zien aandacht aaf weurdj geleidj door ein foto waat op het bureau ligtj. Het is ein foto van aafgeloupe jaor Vastelaovendj, verkledj es toverkunstenares.
 

De foto van Laurie es toverkunstenares
Repke Tepke 2009 (Bart Golsteijn - thambar@xs4all.nl)