jaor van oetgaaf: 2004

leukheidsfactor:  
 
Geheime verhaojing Stefan en Anthony?
 
De leste tied duitj zich in Pey en omstreeke het gerucht vr det awd-lid Stefan Goertz van het Littersven ein geheime verhaojing haef mit 101 kir Oscar wnnaar Anthony Hopkins.
Volgens de papparazzi en de pap en mam van Stefan is deze verdacht vr van hoes en Stefan geuf telkens aan det der is 'voetballe mit de jongens'.

Woordvoerder A.Knipke van de Algemeine Bondj van Privacy en Bloomkoalsuiskes: 'Menir Goertz geuftj waal aan det der mit de jongens is voetballe, hae weurdj door oos mn telkens gespotj in het biejzien van menir Hopkins'.

Stefan wiltj zien meining neet vr os gaeve en det motte weer den mer respectere. Hiej is dudelik nog neet het leste waord ver gespraoke. De foto is door Els van Strandjpaol 11 vlot genkniptj in de omgaeving van de WC's.
 

De bereumdje foto van Stefan mit op de achtergrondj eine verleidelijk kiekendje Anthony
Repke Tepke 2009 (Bart Golsteijn - thambar@xs4all.nl)