jaor van oetgaaf: 2007

leukheidsfactor:  
 
Sprookje: de kleine Zeemeermin
 

Dit sprookje bestuitj oet 2 invalsheuk. De ieste betreftj de stoere marinier Roy vanne Theuler en de twiedje dae van de klein zeemeermin.

DE STOERE MARINIER

Het woor ns lang, lang, lang, ech lang geleeje in ein landj wuud, wuud, wuud, ech wuud weg. De loch woor blw, 't graas woor greun, 't beer woor gael en de ziea woor helder.

Op ein sjoane daag, wo de veugel de gans goddelijke daag aan het fluiten woore, voor Marinier Roy vanne Theuler op ziene boat 'Knepper VI' op de sjoane ziea. De miewe vlooge drk rondj en de pelikaan zoot wie vanouds op eine sjoane strandjpaol (11?). Roy dae keek door ziene verrekieker om de ziea te verknne totdet haef opens wuud weg get op zoog sprnge in 't water. 'Mer waat zulle weer noe kriege', zag d'r taege zien medemariniers. 'Det zal waal weer zon truk zeen van die landjratte van de landjmacht'. Ze zatte de boat ein versnlling hoger en maakdje koers nao de plaats wo hae get op zoog sprnge.

Einmaol aangekomme zoog hae get in 't water danse waat hem volledig obsedeerdje. Zonger nao te dnke deej d'r zien marinierspak oet, de bh los en sprong wie eine dlle in 't water mit eine veerdbbele salto achterwaards. Helaas vr Roy veel d'r mit zien blles op ein bikske cola waat precies dao in het water dreef. Vanaaf det moment kntj Roy zich niks mie herinnere.

Op ein gegaeve moment is Roy wakker gewoore en loog d'r in ein sjoan kamer op ein reusachtig bd. 'Mer, wo bn ich noe det?', dach Roy. 'Ich kn mich hielemaol niks herinnere van waat d'r gebrtj is....'. Op det moment huurdje hae water klettere en het koom oet ein ziekamer. Gesjrokke strompeldje hae oet bed en deej vrzichtig de dr nao die anger kamer aope.... En waat zoog d'r toen? D'r loog ein echte zeemeermin in bad en die woor ein of anger Vastelaovesleedje aan 't znge.

'Me- me- mer waem bbbs doe', vroog Roy. De zeemeermin begoos te lache en reep: 'ich bn det maedje waat dich gerdj haef!'.  Roy dae koos 't nauwelijks bevatte, mer wis waal ein dnk, en det woor det hae direk verkoch woor. Hae sprong den auch zonger verder nao te dnke bie die zeemeermin in bad. En ze laefdje nog lang en gelkkig.

OET.

DE KLEINE ZEEMEERMIN

Het woor ns lang, lang, lang, ech lang geleeje in ein landj wuud, wuud, wuud, ech wuud weg. De loch woor blw, 't graas woor greun, 't beer woor gael en de ziea woor helder.

De klein zeemeermin Myrthe vanne Abel zwom lekker door de blawwe heldere ziea. Opns zoog het ein klein krbke vr zich oet zwmme en het wol hem lekker aaje. Allein: die krab dach d'r anger ver en kneep de zeemeermin inne vot. Myrthe haw toen zon pien det het van alle ielnj ein fikse sprong maakdje en per ongelk baove het zieawater oetkoom. Es mer nemes mich gezeen haef, dach het.

Opns zoog het ein zeldzame flippo in het water drieve van Bugs Bunny. Het woor net dae flippe waat het nog moos hbbe! Waaw, waat ein gelk bie ein ongelk. Op det moment huudje het eine gigantische slaag en zoog het ein mannemins in het water sukkele. Waat bleek noe: dae woor 't blikske cola gevalle waat het net oet haw en in het water haw gesmeete. Och, och, och waat noe! Het pakdje de mannemins good vas en streeldje hem door zien haor, op de plaats wo hae eine dikke bltj haw. Op det moment sprong eine angere mannemins in het water en keek Myrthe rech in de uig aan.Hae sjrok zich het apelazeres mer toen veel zien oug op de zelfzame flippo. Mit ziene walky-talky reep hae om "backup", mer Myrthe wis neet waat hae daomit bedoelde.

Nao 5 menuut waerdje de gevalle mannemins en Myrthe oet het water getakeldj en op landj gezatj. Ein strenge angere mannemins mit baard en snor vertldje Myrthe det hae dae flippo wol hbbe en booj in ruul ein gans verzrgdje hotelkamer aan in ein van de riekste en meist luxe hotels van dae tied. Nao ein kosten-baten analyse te hbbe gemaaktj, stmdje Myrthe in mit het vrstl. Daonao waerdje het mit ein gouje koets nao het super deluxe hotel gebrach. 't lag de mannemins op bed en goof hem ein kusje op ziene kop. Zelf sprong het lekker in bad, det het al aan haw gezatj mit ein flinke klats kokosbadedas d'rin. Het sjoemdje good en het genoot mit volle teuge. Nao ein half uurke te hbbe gepeddeldj ging de dr aop en dao stong d'r: de man van zien druime. Het woor direk verkoch. Hae sprong direk bie Myrthe in bad en ze laefdje nog lang en gelkkig.

OET.

 

Hie de zeemeermin die bie marinier Roy in bad loog
Repke Tepke 2009 (Bart Golsteijn - thambar@xs4all.nl)