jaor van oetgaaf: 2007

leukheidsfactor:  
 
Pim Ramakers zeuktj mit ziene BMX de snieë op
 

Het kéésvéés nuuj lid van Repke Tepke, Pim Ramakers van 't Hènge, haef väördet hae lid waerdje, de snieë opgezoch. Pim is namelijk gek op snieë, kaoj en alles waat daomit te make haef. In de zomer biejväörbeeldj. Stel: Pim löptj door Ech löptj mit zien Tanja en emes haef ein ieske in de hènj? Hop, hae graaitj het weg en duutj het in ein bewaeging in zien moel. En 's winters? Es het mer ein klein bietje snietj, den is Pim al snieë-èngelen aan het make op het graasvèldj bie hun väör. Het kan Pim den auch noats kawd genog zeen.

Ein aantal maondje geleeje haef Pim mit gedaon aan ein priesvraog van de pingpongclub van 't Hènge. Dao woor namelijk eine groate pries te wènne: ein fietstoch nao de snieë, inclusief fiets en materiaal. Pim dae haef toen direk mitgedaon en geer zultj het neet geluive, mer hae haef dae pries gewonnen! Hae haw de beginzin "Lekker kawdj..." namelijk het bèste aafgemaaktj mit "...is neet (v)ies".

Ziene (pr)ies is d'r s'angerendaags bie Wullemke taegenäöver op gaon haole. Het woor eine knalgaele BMX. Toevallig ziene "lievelingsfiets", aldus Pim zelf. Bie de fiets woor ein routebesjrieving biegevoegd en ein klapsteulke. Pim is dae daag nog op ziene fonkelnuuje BMX gestaptj en haef mer leefs 2 waeke lang gefietsj, totdet hae oeteindelijk in de snieë oet is gekomme. Waarsjienlijk is det örges in Zwitserlandj gewaes, want volgens Pim kaldje de kuuj allemaol "Zwitsers" en woore äöveral van die roaj kniepe te koup. Nao mer leefs 3 waeke door Zwitserlandj te höbbe gefietsj is Pim heives gekomme. Auch op de fiets natuurlijk.

Dao stong direk de sjrievendje pers oet Pey en Ech op hem te wachte, mit get klein fleskes Jägermeister om alles wèrm te haoje. Uiteraars stonge weer van dees gezet auch op Pim te wachte...in de kaoj.

 

Hie Pim op ein steulke in de snieë mit op de achtergrondj ziene knalgaele BMX
Repke Tepke 2009 (Bart Golsteijn - thambar@xs4all.nl)