Tant Triene höbbe weer liëre kènne tiejens de Echter Kirmes in oktoaber 2006. Zie woor ein geval apaart en aangezeen zie in hunne vriejetied nog get sjreef hie en dao, koos zie mesjiens ein aanvöllig zeen op dees website. D'r is begin 2007 den auch mit häör aafgespraoke det zie get kollums zoew sjrieve, väör op dees sjoan site.

Zoa gezag, zoa gedaon. Tant Triene haef ein 7-tal kollums geproduceerdj en dees zeen allemaol nog te laeze. Kiek mer ens hiejonger en aansjouw zelf waat ein gebraggel die op papier kan zitte. Nao 3 jaor te zeen ongerdaoke haef zie in 2010 de draod weeropgepakt. Mit ein nuuj serie kollums waal te verstaon die geer auch hiejonger kèntj bewonjere!

 
 
 
Jaorgank 2014: Prinsenkollum |
 
Jaorgank 2010: Kollum 1 | Kollum 2 | Kollum 3 | Kollum 4 | Kollum 5 | Kollum 6 |
 
Jaorgank 2007: Kollum 1 | Kollum 2 | Kollum 3 | Kollum 4 | Kollum 5 | Kollum 6 | Kollum 7 |
 
't Griene van Triene
 

 Ich zeen det se oppe wepsait van Repke Tepke zelfs eine poll aan mich besteedj höbbe. Ofsjoan de stéllinge in dae poll gegarandeerdj door emes bedach zeen dae oppe daag det de hersene waerdje oetgedeildj hieëlemaol achteraan denwaal inne verkieërdje riej haef gestange, veul ich mich toch behueerlik gepaerskäöteldj door dit gedoons. ’t Duitj mich deug det ruum 63% vanne deilnummers zich eder waek op miene kollum verheugdj, óndanks det se die dinger knap ónnueezel vénje. Det léste is hun vergaeve went ich vermoed det die 63% nag te stóm is óm mit de hoonder inne raegen te staon. Die snappe mien kollums natuurlik gewueen neet. Waat ich hieël sjiek vénj is det 0% vanne poll-ers neet oetkiktj nao miene waekelikse kollum mer waal gaer ein besjuutje mit mich wiltj aete. Det zeen slum luuj mit fantasie. Die kénne zich tenminste get väörstélle bie ’t sjaons waat ze smörges naeve zich in béd aantreffe esse hun pupse aopedoon. En den zeen d’r nag van die zökkezuimers (mer leefs 10,5%) die neet ‘ns inne gate höbbe det mien intellectueel brein alweer ein paar waeke op volle toere drétj. Waat kriege die klötsköp den waal mit van ’t nuuts? En verder is ruum 21% van meinig det ich hun de rök op kén en weer aaf. Nou, det léste kénne die kommeidemaekers waal vergaete went es ich einmaol d’rop zit höb se mich nag lang neet d’raaf! Vraog det mer ‘ns aan miene mins Sjang. Tenslotte bliektj 5,3% neet op mich te valle en höbbe die lever ein piepke. Waat ein draodaezele! Óm op mich te kénne valle zal ich toch ieës mótte ligke en det doon ich ofwaal vriewillig ofwaal hieëlemaol neet. In eur geval weurdj det valle dus niks. En det piepke? Det duutj geer uch mer örges wo geer väöl plaats höbtj en ’t hieël duuster is. Alles äöverzeendj kéntj geer baeter oetsjeije mit dae poll-flauwekul went dao kömptj toch niks zinnigs oet!

 
Groat nuuts! Ich gaon op 3 mieërt aanstaondje mit doon ane gemeindjeraodsverkezinge in Ech-Zöstere. Mit ein eige lies! De lies “Trien es Kwien”. Lies 11! Dae Paultje van RepkeTepke, dae zoa slum méndje te mótte zeen óm aug örges op ein lies te kroepe, kéntj waal inpakke. Dae kéntj ’t bie väörbaat sjödde. Weer höbbe es lies 11 natuurlik ein geweldig verkezingsprogramma inein gesteveldj. Ein waekprogramma nag waal. Es weer ane mach kómme stuitj Ech-Zöstere ’t volgendje te wachte: op zóndigmiddig waere in ’t lof inne kérk gratis konsumptiebónne oetgedeildj die nao aafloup in alle kroege van Ech-Zöstere kénne waere ómgezatj in zäöp. Luuj die op maondig nag las höbbe van ’t ómzitte van die konsumptiebónne kriege gratis mediese biestandj. Op dénsdig weurdj eine verplichdje rösdaag ingeveurdj en op woonsdig waere de konsumptiebónne väör zóndigmiddig gedröktj. Die bónne waere op dónderdig getéldj en in staepelkes van tieën gelag. Vriedig is weer eine verplichdje rösdaag en op zaoterdig weurdj in alle kroege van Ech-Zöstere gekontroleerdj of die genóg beer höbbe ingeslage óm de luuj nao ’t zóndigslof van zäöp te kénne väörzeen. Dit programma zoe mich nag ‘ns get anges zeen es det geleuter van al die anger lieste die van politiek net zoaväöl verstandj höbbe es ein koe van wielrenne. Geer weitj dus waat uch 3 mieërt te doon stuitj: lies 11! “Trien es Kwien” en rap ein bietje! En es ich inne raod kóm zorg ich d’r väör det RepkeTepke aug dit jaor weer op ’t PlatsSpektakel stuitj!
 
Eur tant Triene
 
Repke Tepke 2009 (Bart Golsteijn - thambar@xs4all.nl)