Tant Triene höbbe weer liëre kènne tiejens de Echter Kirmes in oktoaber 2006. Zie woor ein geval apaart en aangezeen zie in hunne vriejetied nog get sjreef hie en dao, koos zie mesjiens ein aanvöllig zeen op dees website. D'r is begin 2007 den auch mit häör aafgespraoke det zie get kollums zoew sjrieve, väör op dees sjoan site.

Zoa gezag, zoa gedaon. Tant Triene haef ein 7-tal kollums geproduceerdj en dees zeen allemaol nog te laeze. Kiek mer ens hiejonger en aansjouw zelf waat ein gebraggel die op papier kan zitte. Nao 3 jaor te zeen ongerdaoke haef zie in 2010 de draod weeropgepakt. Mit ein nuuj serie kollums waal te verstaon die geer auch hiejonger kèntj bewonjere!

 
 
 
Jaorgank 2014: Prinsenkollum |
 
Jaorgank 2010: Kollum 1 | Kollum 2 | Kollum 3 | Kollum 4 | Kollum 5 | Kollum 6 |
 
Jaorgank 2007: Kollum 1 | Kollum 2 | Kollum 3 | Kollum 4 | Kollum 5 | Kollum 6 | Kollum 7 |
 
't Griene van Triene
 
Ofsjoan ichzelf die funksie eigelik toebedach haw mótte kriege (mer ja, ’t zal waal nag hieël get jaore doere väördet bie die van RepkeTepke eindelik ’t kwartje véltj!) wil ich vanaaf dees plaats Prins Roel 1 toch van herte preficiat wénse mit zien oetreuping es tiedelik opperhoofd van det óngestruktureerdj feeporkes. ’t Zal neet mitvalle óm d’r get van te make mit zón zootje óngeregeldj óm dich haer mer doe kéns ’t in eder geval waal probere. Riet ‘m ein! 
 
Mis ich get of zoe ’t kénne det ich oppe wepsait nörges de spreuk vanne nuje Prins kan vénje? Det is natuurlik gein gooj zaak. Esse geine wits te verzinne moog se waal ein van mien spreuke lieëne zoalang. Die höb ich ja toch neet mieë nueedig ómdet die luppetrulle van RepkeTepke zoa stóm zeen gewaes óm mich alweer neet es Prinses te beneume. Waat dach se van: “Zónger ein Prinses wie Tant Triene, weurdj de vastelaovendj óm te griene”. Of deze kéntj d’r aug waal mit door: “Vastelaovendj mit Prinses Tant Triene, weurdj zelfs gevierdj door de begiene”. Mer doe höbs natuurlik lever eine spreuk wo diene eige naam in väörkömptj. Det snap ich waal. Ich höb d’r ein paar väör dich bedach. Kénse dich eine oetzeuke. Waat vunse hie van: “Noe laotj de boel mer de boel en sloetj uch aan bie Prins Roel”? Of eine totaal angere invalshook: “Mit eine Prins es Roel, weurdj ’t geine doaje boel”. Eine hieële sjoane vénj ichzelf deze: “Es nuje Prins vanne Zate Hermenie, maak ich hieël väöl minse blie. Behalve den Tant Triene, went die vundj ’t óm te griene”. Aug neet te versmade is deze: “Smeertj uch allemaol get smink omme moel en viertj drie fieës mit Prins Roel”. Eine gans angere spreuk, mer aug sjaon, is deze: “Al weit ich den geine spreuk, aug zonger weurdj de vastelaovendj leuk”. En den deze nag: “Die van RepkeTepke zeen nag te stóm óm mit de hoonder inne raegen te staon, went al jaore laote zie Tant Triene es Prinses aan zich väörbie gaon”. 
 
Zeuk dich mer eine oet. Doe moogs ‘m gratis gebroeke. ’t Énigste waat ich dao väör trök verlang is det ze mich ’t volgendj jaor es Prinses oetkeus. Noe gebroek dien verstandj en doog gein dóm dinger. Zón kans wie dees krig se noaits mieë. Kéntj geer uch in 2011 eindelik ‘ns mit good fatsoen ónger de luuj menge.       
 
Eur tant Triene  
 
Repke Tepke 2009 (Bart Golsteijn - thambar@xs4all.nl)