Tant Triene höbbe weer liëre kènne tiejens de Echter Kirmes in oktoaber 2006. Zie woor ein geval apaart en aangezeen zie in hunne vriejetied nog get sjreef hie en dao, koos zie mesjiens ein aanvöllig zeen op dees website. D'r is begin 2007 den auch mit häör aafgespraoke det zie get kollums zoew sjrieve, väör op dees sjoan site.

Zoa gezag, zoa gedaon. Tant Triene haef ein 7-tal kollums geproduceerdj en dees zeen allemaol nog te laeze. Kiek mer ens hiejonger en aansjouw zelf waat ein gebraggel die op papier kan zitte. Nao 3 jaor te zeen ongerdaoke haef zie in 2010 de draod weeropgepakt. Mit ein nuuj serie kollums waal te verstaon die geer auch hiejonger kèntj bewonjere!

 
 
 
Jaorgank 2014: Prinsenkollum |
 
Jaorgank 2010: Kollum 1 | Kollum 2 | Kollum 3 | Kollum 4 | Kollum 5 | Kollum 6 |
 
Jaorgank 2007: Kollum 1 | Kollum 2 | Kollum 3 | Kollum 4 | Kollum 5 | Kollum 6 | Kollum 7 |
 
't Griene van Triene
 

Óm te beginne höb ich dees reis hieël good nuuts väör uch: die ónnaovolgbaar en radikaal aksie van mich wo ich ’t in miene ieëste kollum äöver haw, is ein doorslaondj sukses gewore. Die draodaezele die det PlatsSpektakel organizere höbbe ingebónje en RepkeTepke stuitj op zaoterdig 17 fibberwari vanaaf ein oer of driej gewuuën oppe buun in ’t sentrum van Ech en es ich hun woor zoe ich dao vervolges neet te flot vanaaf gaon! Die organizatore van det gehóddel oppe Plats hawwe de kraasj aug ‘ns in hun lief mótte höbbe gehadj óm mien ultimatum aaf te wieze. Jóng, den hadse get mitgemaaktj in dees gemeindje. Dao wore die paar kapotte roete oppe Nuje Mert niks bie gewaes!
  
Ich zoog trouwes oppe wepsait det die jónges en maedjes van RepkeTepke ein nuuj Prinses of eine nuje Prins wille gaon oetrope. Det is ein hieël sjoan väörnumme mits detse det tegooj duis. En of det bie die Limburgse Kampioene tegooj geit gebäöre betwiefel ich. ’t Zoe óm te beginne gein kwaod kénne óm väöraaf effe bekéndj te make wo en wienieë dae póppekas van det oetrope geit plaatsvénje. Of moog dao sóms nemes bie zeen? Sjoan is det! En den de maneer wo op dae nuje Prins of die nuuj Prinses weurdj oetgezóch! Det laote ze de väörgenger doon, in dit geval de aoj Prinses (lEllebel hétj die gluif ich). Höbtj geer es leje van RepkeTepke neet mitgekrege waat die Prinsesse op Soesdijk allemaol höbbe oetgespoaktj toen die get aojer waerdje? Die höbbe zich destieds get sjoans biejein gezoch! Claus! Pieter! Wiltj geer uch bönne eur zate hermenie daezelfdje ozel oppe hals gaon haole? Meleef tant Seef, sjei toch oet! ’t Bliektj det de kandidaat väör nuje Prins of Prinses allein oet de leje vanne zate hermenie moog kómme. Det is natuurlik auch neet erg slum. Daodoor slut se eine hieëleboel gooj en intellektuweel kandidate oet went emes dae waal bie zien volle verstandj is, weurdj gein lid van die hermenie van uch.

Trouwes, es geer get in eur priej hawtj gehadj, den hadj geer mich allang benaderdj väör die sjoan funksie van Prinses bie RepkeTepke. Ich bön noe al drie waeke bezig óm die wepsait van uch nao ein hoger nivo te höffe, dus bön ich eigelik aug al ein bietje lid van eur klup. Äöverigens, ich woor al tanz-mariechen bie ein of anger  vastelaovesvereniging toen geer nach bie de pap inne buus zootj. Ich bön auch oaits Prinses gewaes en waal bie v.v. De Häöteletäöteletäöte oet Aosterberg. Die klup is vlak väör de 1e Waereldjoorlog jaomer genóg opgedoektj. Det wore nag ‘ns tieje! Toen waerdje eine nuje Prins of Prinses oetgerope ónger ’t toepe. Nege woor ermood, tieën woor Prins of Prinses. Dao is get aafgefoeteldj in daen tied. Ómdet ich méndje det ich mich vanne opbréngs vanne bóntje aovendj nuuj krolspange moogdje gaon koupe, is de zaak helaas oppe fles gegange dao in Aosterberg. Mer good, alle gekheid op ein panlat! Béltj mich nag effe emes äöver det Prinsessegedoons bie RepkeTepke? Ich mót toch weite wie laat det ich wo mót zeen! Ich höb auch al eine sjoane spreuk bedach väör es ich Prinses bön:

“SONGER EIN PRINSES WIE TANT TRIENE,
WEURDJ DE VASTELAOVENDJ ÓM TE GRIENE!”

 
Repke Tepke 2009 (Bart Golsteijn - thambar@xs4all.nl)