Tant Triene höbbe weer liëre kènne tiejens de Echter Kirmes in oktoaber 2006. Zie woor ein geval apaart en aangezeen zie in hunne vriejetied nog get sjreef hie en dao, koos zie mesjiens ein aanvöllig zeen op dees website. D'r is begin 2007 den auch mit häör aafgespraoke det zie get kollums zoew sjrieve, väör op dees sjoan site.

Zoa gezag, zoa gedaon. Tant Triene haef ein 7-tal kollums geproduceerdj en dees zeen allemaol nog te laeze. Kiek mer ens hiejonger en aansjouw zelf waat ein gebraggel die op papier kan zitte. Nao 3 jaor te zeen ongerdaoke haef zie in 2010 de draod weeropgepakt. Mit ein nuuj serie kollums waal te verstaon die geer auch hiejonger kèntj bewonjere!

 
 
 
Jaorgank 2014: Prinsenkollum |
 
Jaorgank 2010: Kollum 1 | Kollum 2 | Kollum 3 | Kollum 4 | Kollum 5 | Kollum 6 |
 
Jaorgank 2007: Kollum 1 | Kollum 2 | Kollum 3 | Kollum 4 | Kollum 5 | Kollum 6 | Kollum 7 |
 
't Griene van Triene
 

t Laeve van ein gooj kollumniste geit neet ver roaze, numptj det mer van mich aan! Ich laot dr uch ns aan gaon staon m eder waek get zinnigs te sjrieve. Get sjrieve waat in elk geval ein hoger nivo haef es de meiste biedrage in t Gastebook van dees sait. Doa stuitj mich aaf en toe get nzinnige kwatjs inne!! Esse, zoa wie ich, al veer kollums inein hbs gesteveldj vr die jnges en maedjes van RepkeTepke den begintj op ein gegaeve moment t besef tt dich door te drnge det se eigelik ein bietje oetgetutj bs! Wo msse nag ver sjrieve? Doe hbs alle belangrieke dinger waal zon bietje vr t vootleeg gebrach op die wepsait van die kommeidemaekers! Mer ane angere kantj hbs se waal belaofdj m tt ane vastelaovendj eder waek get sjaele zeiver biejein te fantazere mdet die hampelemen anges neet geng kopie hbbe m die wepsait van hun vol te klatsje. En waat ich belaof, det doon ich aug ofsjoan se det missjien neet zoes opmake oet die hersespinsele die ich tt nag toe aan t papier (of in dit geval aan t beeldjsjerm) hb toevertroewdj. Ich haoj waord, aug al hb ich nag geine eine Eurocent gezeen van die toegezagdje vergeujing!!

Wo knse t nag ver hbbe in diene kollum? Ich hb dr dankzij een sjitterendj referaat op dees sait al waal mer effekes vr gezrgdj det RepkeTepke esnag moog optraeje op t PlatsSpektakel! Ich hb bienao alle leje dr in miene kollum van knne vertuge det se toch ns serieus mtte gaon naodnke ver eine nuje naam vr die zate hermenie van hunne. Ich hb hun dr via dees sait oppertied vr gewaarsjuuwdj det se dr vral vr mtte zrge det se eine goje kandidaat oetzeuke vr die belangrieke funksie van Prins of Prinses bie de zate hermenie. En ich hb hun get ver michzelf vertldj, zoadet se tenminste weite ver waem det se de godganselikke daag oet hunne nak aant zwetse zeen. Waat msse den nag mie?

Ich zoe, es meziekdeskundige, natuurlik hie een resensie knne sjrieve ver t Vastelaoveskonzaer mer det mt nag kmme dus det is ein bietje lestig. Ofsjoan, det zoe mich aug nag waal lkke, went zoa moeielik is det neet m te vrspelle waat det konzaer geit waere. llef anger zate hermeniekes inhure m t programma vol te kriege! Zoa kn ich t aug! Trkblikke op t optraeje bie t PlatsSpektakel geit auch neet went det is pas op 17 fibberwari. Ein good ngerboewdj kommentaar gaeve oppe nuje Prins of Prinses is aug nag get ane vreuge kantj. Hoewaal, mich is inmiddels dudelik gewore det ich neet gevraogdj waer dees reis dus det zal behelpe waere t kmmendj jaor! Den bliftj dr dus neet vl mie ver en vrees ich det ich miene 5e kollum neet inein gesteeldj krieg. Of dao zoe mich nag get sjoans te bnne mtte sjete mer det is op dit moment helaas neet t geval. Dus, t begintj dr langzaam mer zeker haer oet te zeen det geer t dees waek snger miene kollum mtj gaon stlle. Det is natuurlik sjaise, met geer kntj neet alles hbbe! Ich bedoel, geer hbtj de zjurie van t Limburgs Kampioensjap Zate Hermeniekes knne mkoupe, geer hbtj ein optraeje bie t PlatsSpektakel inne sjoat geworpe gekrege, ger hbtj gratis ein idee vr eine nuje naam aangereiktj gekrege, ger gaontj eine verkierdje Prins of Prinses keze en geer hbtj al veer waeke lank eine sjoane kollum van mich gehadj. Waat wilse nag mie? Den hooftj t toch zeker gein probleem te zeen det ich dees waek ns niks sjrief? Des te mie kntj geer uch verheuge op miene kollum vanne volgendje waek!

 
Repke Tepke 2009 (Bart Golsteijn - thambar@xs4all.nl)